funktionel medicin

Functional medicine

Jeg startede min certificering i  2012 i functionel medicine, hvor jeg nu har færdiggjort alle 7 moduler og blev certiciferet maj 2016. Modulerne er:


Applying Functional Medicine in Clinical Practice (2012)

Restoring Gastrointestinal Equilibrium (2013)

Re-establishing Hormonal Balance (2014) 

Cardio-metabolic Advance module (2015

Detox Advanced Practice module (2015)

Energy Advanced practice module (2015)

Immune Advanced practice module (2016)


Functionel medicine giver en tilgang til at arbejde systematisk og proaktivt med kosten i behandling af kroniske lidelser. Det er individualiseret behandling, som behandler underliggende årsager fremfor symptomer. Den funktionelle medicins forklaringsmodel er solidt forankret i naturvidenskaben men med en mere helhedsorienteret tilgang til mennesket en konventionel behandling. Det vil sige en behandlingsstrategi kan omfatte såvel medicin, kost, motion og komplementære behandlingsformer afhængigt af den enkeltes symptom/sygdomsbillede.


Functionel medicine er funderet i systems biology, dvs kroppen antages som et biologisk sammenhængende system fremfor en række uafhængige diagnoser. Derfor bliver kronisk sygdom også betragtet som et resultat af et samspil mellem gener, miljø, kost og livsstil, hvilket betyder, at mennesker med samme diagnose, f.eks. type 2 diabetes, kan være nået dertil af mange veje, og at bagvedliggende årsager derfor kan være forskellige.


Antagelsen er at kroniske symptomer stammer fra fysiologiske funktionsforstyrrelser og at tilgangen til behandling derfor er funktionsregulering via blandt andet kost og livstilsændringer. 


Forstyrrelser i fysiologien kunne være en nedsat cellefølsomhed overfor insulin (insulin resistens), over eller underproduktion af kønshormoner, nedsat energiproduktion i mitokondrierne,  et overreaktivt immunforsvar, ændrede barrierefunktioner af slimhinder eller dysbiose i tarmen. Det betyder også, at forstyrrelser i fysiologien et sted kan vise sig som symptomer helt andre steder i kroppen.  Der er for eksempel stigende opmærksomhed omkring koblingen mellem hvad der foregår i tarmen og i resten af kroppen. At  for eksempel en lokal aktivering af immunforsvaret i tarmen på grund af patogene bakterier kan vise sig som systemiske immunforstyrrelser.


Kosten spiller ofte en central rolle i en behandlingsstrategi, idet det vi spiser og drikker er en daglig biokemisk påvirkning af vores celler, og et område vi selv har kontrol over.


Hvem er functional medicine

Functional medicine har eksisteret i mere end 20 år. Det er både et institut som uddanner klinikere, og en bevægelse, som politisk søger indflydelse på dagsordenen for den amerikanske sundhedssektor. Efterhånden er 100.000 klinikere blevet uddannet i funktionel medicin fra primært USA, men også Europa, Kina og Sydafrika, og flere medicinstudier rundt omkring i USA har integreret/er igang med at inkludere functionel medicine i deres curricula. Ledende personer indenfor functional medicin er blandt rådgivere som giver faglig sparring til bl.a. the National Council on Prevention, Health Promotion and Public Health.


Så functional medicine begynder at få indflydelse  i USA og også langsomt i andre dele af den vestlige verden. Som grundlæggeren Jeffrey Bland beskedent siger, har de ikke har fundet på noget nyt, men nærmere vendt tilbage til gamle lægeprincipper om,  at der skal være tid til at etablere en relation med patienten og få indsigt i dennes livshistorie og individuelle sygdomsbillede, for at kunne give en optimal behandling. En tilgang som giver mening med den stigende forekomst af kronisk sygdom i den vestlige verden, som kun sjældent alene kan behandles med ’a pill for an ill’.


"If it were not for the great variability among individuals,

medicine might as well be a science and not an art."


Sir William Osler, from the Chesney Archives at Johns HopkinsFunktionel ernæringsvejledning v. Charlotte Gylling Mortensen

Lægeklinikken IOM, Lyngby Hovedgade 37, 2900 Lyngby

Book tid: nypatient@iom.dk   Direkte kontakt: cgm@iom.dk