Om mig


Charlotte Gylling Mortensen

Cand.scient klinisk ernæring, ernæringsterapeut, Functional Medicine certificeret (2016)


Jeg arbejder på lægeklinikken IOM (Institut for Orthomolekylær Medicin) i Lyngby som den ernæringsansvarlige sammen med en gruppe læger og sygeplejersker. Her har vi mennesker der kommer til behandling for kræft og hjertekarsygdomme samt en lang række andre kroniske lidelser, specielt auto-immune sygdomme og tarmrelaterede tilstande/sygdomme som IBS og IBD.


Ved siden af  er jeg medforfatter til en række bøger om functional foods sammen med læge Anna Iben Hollensberg og kok Sandra Pugliese og skal til at undervise på kostakademiet i Silkeborg.


Min uddannelsesmæssige baggrund:

Oprindeligt er jeg uddannet i økonomi (SPRØK) og kommunikation. Mit faglige skift mod ernæring startede  i 1999-2002, hvor jeg arbejdede med fødevarehjælp i FNs Verdensfødevareprogram (WFP) i Kairo, og gerne ville forstå effekten af den fødevarehjælp vi ydede - det gav ikke helt mening for mig hvorfor vi gav sukker, mel og olier til fattige familier, som allerede have problemer med fedme. I samme periode fik jeg min første søn, som i en tidlig alder skulle sondeernæres, og hvor jeg ønskede fortsat at ernære ham med rigtig mad. 


Så efter at vende hjem fra Kairo og et sæt tvillinger, blev jeg i 2010 ernæringsterapeut fra CET i København, hvor jeg nu også er censor. Mens jeg læste til ernæringsterapeut begyndte jeg at tage fag på universitet om biokemi og fysiologi, og derefter enkeltfag fra de ernæringsmæssige kandidatuddannelser. Det endte så med at jeg i 2013 blev  cand.scient i klinisk ernæring fra institut for idræt og ernæring, Københavns Universitet. Vores afsluttende projekt var et lodtrækningstudie der handlede om hvorvidt en meget fedtrig diæt (ketogen diæt), kunne mindske hjerneskaden efter et slagtilfælde.


Cand.scient kvalificerer til at kunne vejlede, undervise og behandle syge med kost og næringstilskud på hospitaler på lige fod med diætister. 


I maj 2016 blev jeg certificeret i functionel medicine sammen med Anna Iben Hollensberg, som de to første i Danmark. Functional medicine skaber en bro mellem mine to ernærings- uddannelser. Det er functional medicine jeg  praktiserer i klinikken og elsker! For Functional Medicine tænker stort og helhedsorienteret i forhold til kronisk sygdom og giver redskaber til hvordan man kan arbejde systematisk og proaktivt med kosten i behandling af kroniske lidelser. 


Kronisk sygdom betragtes her som et resultat af et samspil mellem gener, miljø, kost og livsstil. Derfor tages der altid udgangspunkt i den enkeltes helbredshistorie (fremfor diagnoser) ligesom at enhver behandlingsplan udarbejdes i samarbejde mellem behandler og klient/patient.


Functional medicin's forklaringsmodel er solidt forankret i naturvidenskaben hvad er vigtigt for mig, da jeg elsker klinisk forskning og nørde ned i svære spørgsmål og sammenhænge.  Men med det sagt, er der mange ernæringsspørgsmål naturvidenskaben ikke kan give svar på / som er for komplexe at undersøge udfra gældende videnskabelige model, hvorfor ernæringsvejledning i høj grad også handler om klinisk erfaring fra ligesindede og at anvende sund fornuft i forhold til basale ernæringspricipper.


Functional medicine health coach

I 2018 færdiggjorde jeg en functional medicine health coach uddannelse. Og det har været værdifuldt. For det er som sådan ligegyldigt hvad jeg ved omkring optimal ernæring og livsstil -- i sidste ende kommer det an på hvor den enkelte klient/patient er lige nu og hvad han / hun har lyst til at ændre og hvor hurtigt. Hvis man som behandler ikke fatter det -- at det kan være ligegyldig hvor kloge vi lyder og hvor gode vi er til at prædike vores viden -- så formår man sjældent at den viden man besidder nu også bliver anvendt. Læs mere om uddannelsen her:  https://functionalmedicinecoaching.org


Fedtsyrers betydning for helbredet

Jeg har forsket i fedtsyrers rolle i underernæring og sygdom under mine studier i klinisk ernæring. Jeg var specielt optaget af hvordan fedt kunne bruges i reernæringen af underernærede, men også senere hvordan en fedtrig diæt (ketogen) kunne påvirke kroppens stofomsætning radikalt og muligvis have neurobeskyttende effekter.


I Uganda arbejdede jeg således i 2012 som del af et større forskningsprojekt fra Københavns Universitet med svært underernærede børn, hvor vi fulgte børnene på en række parametre fra indlæggelse til udskrivelse.  I mit speciale på klinisk ernæring fra 2013 var jeg med til at lave et et klinisk forskningsprojekt, hvor vi undersøgte effekten af en fedtbaseret diæt (90% fedt) i en uge til akutte slagtilfældepatienter. Baggrunden for studiet var, at studier viser at en ketogen diæt muligvis kan have neurobeskyttende effekter ved akutte neurologiske tilstande som slagtilfælde men også mere kroniske tilstande som Alzheimers og Parkinsons.


I mit daglige arbejde på IOM har jeg nu fået mulighed til at bruge min erfaring fra studietiden med ketogene diæter til at tilrettelægge og vejlede patienter med fremskredne og agressive kræftformer i ketogen diæt samtidig med at få lov at monitorere effekter. Dette betyder ikke, at jeg anbefaler fedt i meget store mængder til alle -- kun hvis det giver mening i forhold til diagnose og at patienten/klienten er motiveret til at prøve. 


Jeg oplever i den grad at være havnet på rette hylde --  har fået et yderst meningsfuldt håndværk,  hvor  jeg samtidig  kan få stillet min naturvidenskabelige nysgerrighed, som altid har fulgt mig. 

Funktionel ernæringsvejledning v. Charlotte Gylling Mortensen

Lægeklinikken IOM, Lyngby Hovedgade 37, 2900 Lyngby

Book tid: nypatient@iom.dk   Direkte kontakt: cgm@iom.dk